HSB Brf Handelsmannen

Nu förbereder vi på HSB Landskrona oss för att uppföra HSB Brf Handelsmannen i Glumslöv. Tanken vi utgår från är att bygga 3 huskroppar med 11 lägenheter i varje, som vi har fördelat på 4 stycken 4:or och 7 stycken 3:or. Områdets nivåskillnad utnyttjas effektivt till en ”källare” som erbjuder cykelparkering, lägenhetsförråd och parkering.

Intresseanmälan

Intresseanmälan till
HSB Brf Handelsmannen

Du behöver inte vara medlem i HSB för att intresseanmäla dig för våra nybyggda bostäder. När du har gjort en intresseanmälan kommer vi att kontakta dig med mer information. Du får en bekräftelse via e-post när du har gjort en intresseanmälan.

Personuppgifter

Är du medlem i HSB?

Bosparar du i HSB?

Om boendet?

 

Går även att skicka din intresseanmälan direkt till:

Susanne Durgaram
ext.Susanne.Durgaram@hsb.se